cover-image

Privacyverklaring

Privacyverklaring JobForce

In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe JobForce omgaat met persoonsgegevens die via onze website of anderszins worden verzameld.

Wat zijn persoonsgegevens?
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Indien deze Privacyverklaring naar persoonsgegevens verwijst, wordt verwezen naar deze definitie uit de Verordening. Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt. Onder verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens wordt verstaan: Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen persoonsgegevens van sollicitanten, werknemers en opdrachtgevers. Dit omvat onder meer:
• Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
• CV, werkervaring, opleiding en referenties;
• Gegevens met betrekking tot uw arbeidsverleden, zoals dienstverbanden, functies en salarisgegevens;
• Nationaliteit, geboortedatum, geslacht en identiteitsbewijs;
• Gegevens over uw gezondheid, indien relevant voor het uitvoeren van uw werkzaamheden;
• Gegevens over uw vaardigheden en capaciteiten.

Wij verzamelen deze gegevens om onze dienstverlening mogelijk te maken, zoals het bemiddelen bij vacatures, het beheren van personeelsdossiers en het uitvoeren van de financiële administratie.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?
JobForce gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om:
• U te informeren over vacatures en opdrachten die passen bij uw profiel;
• Uw geschiktheid te beoordelen voor een vacature of opdracht;
• Een arbeidsovereenkomst of opdrachtovereenkomst met u af te sluiten en te beheren;
• Personeelsdossiers en administratie bij te houden;
• Te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van een loonadministratie.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
JobForce deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Hierbij kunt u denken aan:

• Bedrijven waarmee wij samenwerken bij het bemiddelen van vacatures;
• Opdrachtgevers waar u gaat werken;
• Overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
JobForce bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Dit betekent dat wij uw gegevens verwijderen zodra deze niet meer nodig zijn. Hierbij houden wij rekening met wettelijke bewaartermijnen.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
JobForce neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal, misbruik of ongeautoriseerde toegang. Wij hebben onder andere technische en organisatorische maatregelen genomen

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
Is er sprake of vermoeden van een datalek, zal JobForce melding maken aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Heeft u vragen, opmerkingen, klachten, of is sprake of vermoeden van een datalek, dan kunt u dat direct per email (info@jobforce.nl) melden of schriftelijk naar: Jobforce t.a.v. afdeling IT, Prins Hendrikkade 149B te 3071 KN te Rotterdam.

Uiteraard kunt u ons ook altijd telefonisch bereiken op

+31103163604

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van deze website en daarbuiten te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod te verhogen. Klik op akkoord om aan te geven dat je instemt met ons privacy statement.